Sunday, 26 February 2012

Huraian Sukatan Mata Pelajaran

SSNM SMK SERI KOTA

JALAN AIR LELEH, MELAKA

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

MENSERVIS PERALATAN PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA

TINGKATAN 4

TAHUN 2012

MINGGU

BIDANG PELAJARAN /

UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1-2

(6/1/2012-13/1/2012)

ORIENTASI PELAJAR

( 4-5 JANUARI 2012)

1. Kemahiran Asas Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyaman Udara

1.1 Pengenalan

a. Perkembangan teknologi semasa

b. Prospek kerjaya

c. Peraturan dan undang-undang kerja

d. Pemeliharaan alam sekitar didalam bidang penyejukan dan juga penyaman udara di industri perkhidmatan

e. Etika dan budaya kerja.

1) Pengurusan masa dan kebersihan

2) Nilai murni dan budaya kerja

TINGKATAN 4

Ø Menyatakan jenis unit penyejukan dan penyamanan udara terkini.

Ø Mengenal pasti peluang dalam kerjaya menservis peralatan penyejukan dan penyaman udara.

Ø Menyenaraikan peraturan yang perlu dipatuhi semasa melaksanakn sesuatu kerja atau projek.

Ø Menyatakan akta dan undang-undang yang berkaitan dengan pekerja.

Ø Menyatakan kesan mengabaikan peraturan kerja dan undang-undang pekerjaan dalam mengurus kerja.

Ø Manyatakan kepentingan memelihara alam sekitar dalam perkhidmatan membaik pulih peralatan penyejukan dan penyamanan udara.

Ø Menyatakan kesan mengabaikan pemeliharaan alam sekitar.

Ø Menyenaraikan peranan mekanik penyejukan dan penyamanan udara dalam memelihara alam sekitar.

Ø Menepati masa dan sentiasa berusaha memastikan tempat kerja sentiasa bersih dan teratur.

Ø Menyiapkan kerja yang berkualiti dalam masa yang ditetapkan

Ø Menerangkan perlunya mengamal etika kerja.

Ø Mengamalkan etika dan budaya kerja untuk menghasilkan kerja dan produk yang berkualiti.

Ø Mengamalkan budaya kerja yang baik.

Ø Mengamalkan nilai murni semasa menjalan kerja.

Ø Mengenalpasti ciri peribadi yang sesuai sebagai seorang pekerja.

v Guru menunjukkan unit penyejukan dan penyamanan udara di bengkel dan bangunan di persekitaran sekolah..

v Guru menerangkan tentang wujudnya keperluan tenaga mahir dalam kerja menservis penyejukan dan penyamanan udara.

v Merujuk daftar kerjaya dalam ‘Piawaian Pengelasan Pekerja Malaysia’, terbitan Jabatan Tenaga Rakyat, Kementrian Sumber Manusia Malaysia, 1998.

v Merujuk mengenai akta dan undang-undang yang berkaitan dengan pekerjaan. Contoh Akta Pekerjaan 1955 mengenai upah atau gaji, tempoh bekerja, cuti dan penamatan perkhidmatan. Akta kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 mengenai hak mencarum ahli dan majikan. Akta keselamatan Sosial Pekerja 1969 seperti Skim Insuran Bencana Pekerjaan dan Skim Pencen Ilat (kecederaan kekal seperti lumpuh).

v Mengumpulkan maklumat dari pelbagai sumber mengenai kesan pengabaian peraturan kerja dan undang-undang pekerjaan. Contoh pekerja yang tidak datang ke pejabat dalam suatu tempoh tertentu tanpa memaklumkan atau memohon cuti boleh diambil tindakan tata tertib.

v Mendapatkan maklumat tentang akta yang melindungi alam sekitar seperti Akta kualiti Alam Sekeliling 1974 yang meliputi pencemaran tanah, udara dan air.

v Mendapatkan maklumat terhadap kesan mengabaikan pemeliharaan alam sekitar seperti pencemaran akibat system perparitan dan saliran yang tersumbat kerana minyak dsb.

v Mendapatkan maklumat tentang peranan mekanik penyejukan dan penyaman udara dalam memelihara alam sekitar.

v Menerangkan tentang kepentingan menepati masa dan mematuhi jadual kehadiran.

v Menyediakan jadual tugas pelajar untuk bengkel.

v Etika kerja bermaksud disiplin dan sikap terhadap kerja seperti menepati waktu, amanah, produktif, akauntabiliti, patuh pada peraturan dan undang-undang yang menjadi pegangan semasa menjalan kerja.

v Budaya kerja bermaksud cara peradaban yang menjadi amalan semua pekerja dalam sesebuah organisasi.

v Nilai murni yang diamalkan seperti jujur, bertanggungjawab, berkerjasama dan gigih

v Merujuk biodata tokoh pekerja untuk mengenalpasti keperibadian seorang pekerja yang berjaya dan berdedikasi.

q Mendapatkan katalog mengenai jenama atau model unit penyejukan dan penyamanan udara

q Lawatan industri, tayangan video, melayari internet untuk mendapatkan maklumat produk terkini seperti unit pisah tanpa wayar.

q Perbincangan tentang prospek kerjaya yang boleh diceburi oleh pelajar, antaranya sebagai juruteknik penyamn udara

q Perbincangan mengenai akta dan undang-undang yang berkaitan dengan pekerjaan.

q Perbincangan mengenai peraturan yang perlu dipatuhi semasa melaksanakan sesuatu tugas.

q Guru dan murid bekerjasama menganjurkan ceramah oleh pegawai dari Jabatan Alam Sekitar di sekolah atau mengadakan lawatan.

q Murid diberi penerangan bagaimana membersihkan ruang kerja dan pelupusan sisa buangan dengan betul.

q Perbincangan peranan industri penyejukan dan penyamanan udara dalam melindungi alam sekitar seperti pelupusan sisa toksik, sisa gas ammonia, pembuangan sampah sarap, selinder gas dan mengamalkan konsep kitar semula

q Murid mematuhi jadual kehadiran, jadual tugas dan menyampakan kerja dalam tempoh yang ditetapkan.

q Perbincangan mengenai perlunya mengamalkan etika kerja.

q Pelajar membuat penilaian menggunakan senarai semak untuk menilai amalan etika dan budaya kerja rakan semasa melaksanakan sesuatu kerja.

q Murid sentiasa mematuhi tahap kualiti hasil kerja yang telah ditetapkan.

q Menonton cerita mengenai cara bekerja seseorang dan menganalisis ciri perkerja yang boleh dicontohi.

3-5

(16/1/2012

-

3/2/2012)

4

1.2 Keselamatan Am

a. Keselamatan diri

b. Keselamatan alat dan mesin

c. Keselamatan elektrik

d. Mencegah kebakaran

e. Rawatan kecemasan

CUTI TAHUN BARU CINA

(23-27JAN 2012)

Ø Mengamalkan keselamatan diri.

Ø Menggunakan peralatan tangan dan mesin dengan betul dan selamat.

Ø Menggunakan peralatan elektrik dengan betul dan selamat.

Ø Mematuhi langkah-langkah keselamatan berhubung bahaya elektrik

Ø Menyatakan pelbagai punca kebakaran.

Ø Menyatakan kaedah mencegah dan memadam kebakaran.

Ø Melakukan rawatan asas pertolongan cemas bagi kecederaan luka kecil, melecur, sesak nafas dan kejutan elektrik.

v Guru menunjukkan alat pelindung diri seperti cermin mata keselamatan, kasut keselamatan dan sebagainya.

v Guru menunjuk cara menggunakan peralatan tangan dan mesin dengan betul.

v Guru menunjuk cara peraturan menggunakan peralatan elektrik.

v Guru menerangkan jenis alat pemadam api mengikut kelasnya.

v Tunjuk cara memadam kebakaran menggunakan pemadam api.

v Penerangan rawatan pertolongan cemas dan rawatan kecederaan ringan.

v Guru boleh menggunakan tayangan video atau slaid atau carta pertolongan cemas bagi memberikan kesedaran kepada pelajar.

q Perbincangan secara berkumpulan di dalam kelas.

q Perbincangan punca kebakaran dalam bengkel seperti logam panas, percikan bunga api (spark) dan kebocoran gas.

q Perbincangan cara penggunaan dan penjagaan pemadam api.

q Guru dan pelajar membuat latihan memadam kebakaran (fire drill)

q Pelajar mesti boleh melakukan rawatan pertolongan cemas bila berlaku kecemasan.

6-7

(7/2/2012-17/2/2012)

1.3 Peralatan ujian

a. Pena ujian

b. Meter pelbagai

I. Julat dan skala

II. Pengukuran

III. Langkah keselamatan

c. Meter megger

I. Julat dan skala

II. Pengujian

III. Langkah keselamatan

d. Meter kapit (amprobe)

e. Tolok pancarongga

f. Meter suhu

Ø Menggunakan pena ujian untuk menentukan talian hidup dan neutral.

Ø Mengamalkan langkah keselamatan menggunakan pena ujian.

Ø Memilih fungsi meter yang dikehendaki.

Ø Memilih julat dan skala meter yang sesuai.

Ø Membaca nilai pengukuran pada skala.

Ø Merekodkan hasil pengukuran.

Ø Menyambung meter dengan kekutuban yang betul.

Ø Mengamalkan langkah keselamatan.

Ø Memilih julat dan skala.

Ø Melakukan pengujian mengikut prosedur.

Ø Mengamalkan langkah keselamatan semasa menguji tebatan.

Ø Memilih julat dan skala.

Ø Mengukur dan merekod bacaan.

Ø Memasang tolok pancarongga mengikut prosedur.

Ø Membaca tekanan tinggi dan tekanan rendah dalam unit p.s.i. dan bar

Ø Mengenalpasti jenis meter suhu.

Ø Mengukur dan merekod bacaan suhu.

v Guru menunjuk cara menggunakan pena ujian.

v Guru memantau pelajar

v Guru membuat pentaksiran berasaskan modul untuk pena ujian

v Tunjuk cara menggunakan meter pelbagai untuk mengukur voltan DC, AC, arus dan rintangan.

v Guru melakukan tunjuk cara.

v Guru memantau pelajar.

v Guru melakukan pentaksiran berasaskan modul.

v Guru menerangkan kepentingan mematuhi langkah keselamatan semasa menggunakan meter pelbagai.

v Guru melakukan tunjuk cara memilih julat

v Guru melakukan tunjuk cara membuat pengujian tebatan.

v Guru memantau pengujian pelajar.

v Guru melakukan pentaksiran berasaskan modul

v Guru menerangkan kepentingan mematuhi langkah keselamatan semasa menggunakan meter megger

v Guru lakukan tunjuk cara menggunakan meter kapit.

v Guru memantau pelajar

v Guru melakukan pentaksiran berasaskan modul

v Tunjuk cara memasang dan menggunakan tolok pancarongga.

v Guru melakukan pentaksiran

v Jenis meter suhu yang depelajari ialah meter suhu cecair, dwilogam dan elektronik.

v Tunjuk cara menggunakan meter suhu latihan pengujian.

v Pentaksiran berasaskan modul

q Pelajar melakukan latihan menggunakan pena ujian

q Pelajar ditaksir.

q Pelajar telah mendapat pengalaman tajuk ini didalam Kemahiran Hidup Bersepadu, Pilihan Kemahiran Teknikal

q Pelajar melakukan latihan menggunakan meter pelbagai.

q Pelajar ditaksir.

q Pelajar mematuhi langkah keselamatan semasa menggunakan meter pelbagai

q Pelajar membuat latihan memilih julat.

q Pelajar membuat pengujian

q Pelajar ditaksir

q Pelajar mengamalkan langkah keselamatan.

q Pelajar membuat latihan gunakan meter kapit.

q Pelajar ditaksir menggunakan meter kapit.

q Pelajar membuat latihan memasang tolok pancarongga.

q Pelajar ditaksir

q Pelajar membuat latihan mengukur dan merekod bacaan suhu.

q Pelajar ditaksir

8-11

(20/2/2012-23/3/2012)

1.4 Pemaipan Penyejukan

a. Jenis dan saiz tiub kuprum.

b. Pasangan (fitting)

c. Pemotongan tiub kuprum

d. Pembengkokan tiub kuprum

e. Pengembangan (flaring) dan swaging

f. Sifosing dan meloyang (brazing)

g. Penyambungan paip PVC

Ø Menyatakan jenis tiub kuprum dan kegunaan.

Ø Memilih saiz tiub kuprum bagi pemaipan penyejukan.

Ø Mengenal pasti dan menamakan jenis pasangan pemaipan tiub kuprum.

Ø Memotong tiub kuprum dengan pemotong tiub.

Ø Melulas tiub kuprum yang telah dipotong.

Ø Membengkok tiub kuprum dengan alat pembengkok tiub.

Ø Membuat pengembangan dan swaging.

Ø Memilih dan menyediakan kelengkapan silfosing, meloyang (brazing), kapit dan pinch off.

Ø Melakukan kerja penyambungan tiub kuprum dengan tiub kuprum (silfosing)

Ø Melakukan kerja penyambungan tiub kuprum dengan palat keluli lembut (brazing)

Ø Mengenal pasti jenis penyambungan paip PVC

Ø Menyambung pemaipan jenis PVC

v Menerangkan jenis dan saiz tiub kuprum

v Guru menerangkan jenis pasangan seperti nat penempa (flare nat), penjodoh (union), silang, siku (elbow) dan tee.

v Guru menunjuk cara kaedah pemotongan dan melulas.

v Melulas tiub kuprum dengan menggunakan pelulas (reamer).

v Guru memantau dan mentaksir

v Guru menunjuk cara kaedah membengkok.

v Guru memantau dan juga mentaksir.

v Guru menunjuk cara kaedah membuat pengembangan dan swaging.

v Guru memantau dan juga mentaksir

v Menerangkan tentang kaedah silfosing dan juga brazing.

v Guru melakukan tunjuk cara untuk kaedah silfosing

v Guru melakukan tunjuk cara untuk kaedah brazing

v Jenis penyambung PVC ialah siku, tee, pengecil (reducer), union.

v Guru menunjuk cara kaedah menyambung paip PVC dengan menggunakan bahan perekat PVC.

q Pelajar mengkaji dan bincangkan jenis tiub kuprum, kegunaan dan saiz.

q Rujuk jadual dimensi tiub kuprum

q Pelajar lakukan kerja pemotongan dan melulas tiub kuprum .

q Pelajar ditaksir.

q Pelajar lakukan kerja bengkok tiub kuprum.

q Pelajar ditaksir

q Pelajar lakukan kerja swaging.

q Pelajar ditaksir

q Pelajar menyediakan kelengkapan silfosing dan juga brazing.

q Pelajar melakukan kerja silfosing dan juga brazing

q Pelajar ditaksir

q Pelajar melakukan kerja penyambungan paip PVC

10

12-13

(26/3/2012

-

6/4/2012)

14-15

(9/4/2012-20/4/ 2012)

16

(23/4/2012-27/4/ 2012)

17

(30/4/2012-4/5/2012)

18-20

UJIAN BERKALA 1

(5-9 FEB 2012)

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER PERTAMA (10MAC – 18MAC 2012)

1.5 Komponen kitaran asas penyejukan dan penyamanan udara.

a. Pemampat (compressor)

b. Penyejat (evaporator)

Hari Pengistiharan Melaka Bandaraya Bersejarah.

(15 April 2012)

c. Pemeluwap (condenser)

d. Peranti pemeteran

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (7 MEI – 25 MEI 2012)

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (26 MEI – 10 JUN 2012)

Ø Mengenal pasti fungsi pemampat.

Ø Mengenal pasti jenis pemampat.

Ø Mengenal pasti keupayaan pemampat.

Ø Menamakan bahagian pemampat.

Ø Melakar dan melabelkan komponen-komponen pemampat.

Ø Mengklasifikasikan pemampat salingan dan putar.

Ø Mengenal pasti jenis pemampat terbuka, tertutup dan separa tertutup.

Ø Mengenal pasti punca sepunya (common), pemula (starting) dan larian (running).

Ø Menguji rintangan terminal motor pemampat

Ø Menguri lari pemampat.

Ø Mengenal pasti saluran sedutan, saluran nyah cas dan saluran servis.

Ø Mengenal pasti fungsi penyejat..

Ø Mengenal pasti penyejat.

Ø Mengenal pasti binaan penyejat.

Ø Membersihkan gelung penyejat dengan menggunakan sikat sirip (fin comb), penyembur angin (blower) dan bahan kimia (chemical).

Ø Mengesan dan membaiki kebocoran penyejat.

Ø Memasang dan menguji penyejat.

Ø Mengenal pasti fungsi pemeluwap.

Ø Mengenal pasti pemeluwap jenis gelung bersirip, jenis kelompang dan tiub, dan tiub dalam tiub.

Ø Membersihkan gelung pemeluwap dengan menggunakan sikat sirip, penyembur angin dan bahan kimia.

Ø Mengesan dan membaiki kebocoran pemeluwap.

Ø Memasang dan menguji pemeluwap.

Ø Mengenal pasti fungsi peranti pemeteran

Ø Mengenal pasti jenis peranti pemeteran.

HARI PEKERJA

(1/5/2012)

HARI WESAK

(5/5/2012)

v Guru menerangkan fungsi pemampat

v Mendapatkan katalog-katalog dan maklumat mengenai pelbagai jenis dan model pemampat.

o Pemampat salingan (reciprocating compressor).

o pemampat putar (rotation compressor)

o pemampat empar (centrifugal compressor).

o pemampat skru (screw compressor).

v Asas penggunaan pemampat disekolah dalam pengajaaran dan pembelajaaran ialah pemampat salingan dan pemampat putar

v Guru mentaksir pelajar.

v Guru menerangkan fungsi penyejat

v Menerangkan jenis penyejat domestik ialah penyejat gelung bersirip dengan kipas, kelompang dan jenis para / rak.

v Menerangkan jenis penyejat untuk industri ialah jenis kelompang dan tiub, tiub terdedah dan jenis dinding.

v Guru menunjuk cara kaedah mendervis gelung penyejat.

v Guru menerangkan tentang langkah keselamatan semasa menservis penyejat.

v Guru memantau dan mentaksir pelajar.

v Menerangkan jenis pemeluwap seperti jenis gelung bersirip, jenis kelompang dan tiub, dan tiub dalam tiub.

v Menerangkan langkah keselamatan semasa menservis dan membaiki kebocoran.

v Guru mentaksir pelajar.

v Guru menerangkan jenis peranti pemeteran seperti injap tangan, injap pengembangan termostatik dan tiub rerambut (capillary tube).

q Pelajar merujuk laman web dengan menggunakan kata cari “RAC” atau ACRT untuk mendapatkan maklumat mengenai penyejukan dan penyaman udara.

q Pelajar melakar dan melabelkan komponen-komponen pemampat.

q Pelajar mengenalpasti punca sepunya, pemula dan larian.

q Pelajar menguji lari motor pemampat

q Pelajar ditaksir.

q Murid menservis gelung penyejat.

q Mengamalkan langkah-langkah keselamatan semasa mendervis dan membaiki kebocoran.

q Pelajar buat latihan memasang dan menguji penyejat

q Pelajar ditaksir.

q Pelajar menservis gelung pemeluwap.

q Pelajar mengesan kebocoran dan membaiki pemeluwap

q Pelajar memasang dan menguji pemeluwap

q Mengamalkan langkah-langkah keselamatan

q Pelajar ditaksir

21-22

(11/6/2012-22/6/2012)

23-28

(25/6/2012-3/8/2012)

1.6 Bahan pendingin dan

mengecas

a. Bahan pendingin (refrigeration)

b. Mengecas (charging)

Ø Mengenal pasti sifat kimia bahan pendingin.

Ø Mengenal pasti sifat bahan pendingin.

Ø Melabelkan nombor bahan pendingin.

Ø Menamakan formula kimia bahan pendingin.

Ø Mengenal pasti kod warna selinder bahan pendingin.

Ø Mengenal pasti kaedah mengecas bahan pendingin.

Ø Memilih kaedah mengecas bahan pendingin.

Ø Melakukan pengosongan (vacumming)

Ø Menguji kebocoran

Ø Melakukan pelegaan (purging)

Ø Mengecas bahan pendingin.

v Menerangkan sifat kimia bahan pendingin iaitu, tidak terbakar, tidak mudah meletup, tidak berkarat, tidak bertindak balas terhadap alat system, tidak beracun, tidak memberi kesan sampingan, tahan pada suhu dan tekanan.

v Menerangkan sifat bahan pendingin iaitu tidak mudah terbakar, boleh larut dalam minyak, tidak berbahaya dan mempunyai rintangan tinggi pada arus elektrik.

v Tiga jenis bahan pendingin yang dipelajari ialah R-12 (putih), R-22 (hijau) dan R-134a (biru)

v Guru melakukan tunjuk cara kerja mengecas bahan pendingin mengikut kaedah:

a. Kaedah tekanan / selinder

b. Kaedah suhu

c. Kaedah bacaan ampere.

d. Kaedah berat bahan pendingin secara manual.

e. Kaedah berat bahan pendingin secara elektronik.

v Guru melakukan tunjuk cara kaedah melakukan pengosongan juga dikenali sebagai pengusian.

v Guru melakukan tunjuk cara menguji kebocoran dengan menggunakan:

- Larutan buih sabun

- Sumpitan api halide

- Pengesan elektronik.

v Guru memantau dan mentaksir pelajar.

q Pelajar merujuk jadual nama dan formula kimia bahan pendingin

q Pelajar melakukan kerja pengosongan / pengusian

q Pelajar melakukan kerja mengecas bahan pendingin mengikut kaedah:

a. Kaedah tekanan / selinder

b. Kaedah suhu

c. Kaedah bacaan ampere.

d. Kaedah berat bahan pendingin secara manual.

e. Kaedah berat bahan pendingin secara elektronik.

q Pelajar uji kebocoran dengan menggunakan kaedah:

- Larutan buih sabun

- Sumpitan api halide

- Pengesan elektronik.

q Pelajar ditaksir.

29-30

(6/8/2012-17/8/2012)

31-32

(27/8/2012-7/8/2012)

33-34

(10/9/2012-21/9/2012)

1.6 Elektrik asas

a. Pengenalan

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL & HARI RAYA PUASA (18/8/2012-26/8/2012)

b. Arus ulang alik (AC)

c. Arus terus (DC)

Ø Mengenal pasti pengalir, penebat dan separa pengalir.

Ø Mengenal pasti warna kabel.

Ø Mengenal pasti dan menggunakan meter elektrik.

Ø Menyatakan definisi arus ulang alik.

Ø Mengenal pasti punca tamatan

Ø Melakukan ujian keterusan.

Ø Melakukan ujian kefungsian.

Ø Membuat penyambungan litar bekalan kuasa dengan memasang, menyambung dan mematri komponen elektronik pada papan litar.

Ø Mengenal pasti motor fasa tunggal.

Ø Mengenal pasti bahagian dan fungsi motor fasa tunggal.

Ø Menyatakan definisi arus terus.

Ø Mengenal pasti sumber bekalan kuasa arus terus (DC).

Ø Membezakan antara bekalan kuasa AC dan DC.

Ø Membuat penyambungan bekalan kuasa.

Ø Mengenal pasti punca tamatan.

Ø Melakukan ujian kekutuban, keterusan dan kefungsian.

v Tajuk pengenalan ini boleh digabungkan dengan tajuk Peralatan Ujian.

v Guru menunjukkan contoh-contoh pengalir, penebat dan separa pengalir.

v Guru menerangkan warna kabel talian hidup (L), neutral (N) dan bumi (E).

v Tunjuk cara menggunakan meter elektrik.

1. meter ampere.

2. meter ohm.

3. meter volt.

v Guru mengamalkan langkah-langkah keselamatan gunakan meter elektrik.

v Tunjuk cara menguji arus ulang alik dengan menggunakan meter pelbagai.

v AMARAN

Bekalan kuasa AC boleh mengakibarkan kecederaan seperti melecur, terbakar dan renjatan.

v Menerangkan langkah keselamatan diri dan peralatan apabila menguji arus ulang alik.

v Menunjuk cara melakukan ujian kefungsian

v Menunjuk cara membuat penyambungan litar bekalan kuasa

v Penerangan litar siri dan litar selari pada unit penyejukan dan penyaman udara.

v Guru melakukan tunjuk cara untuk penyambungan bekalan kuasa DC, mengenal pasti punca tamatan dan melakukan ujian kekutuban, keterusan dan kefungsian.

q Pelajar menggunakan meter elektrk.

q Pelajar mengamalkan langkah-langkah keselamatan.

q Pelajar melakukan ujian terhadap arus ulang alik dengan menggunakan meter pelbagai

q Pelajar melakukan ujian kefungsian

q Pelajar membuat penyambungan litar bekalan kuasa.

q Pelajar mengamalkan langkah keselamatan semasa membuat penyambungan dan juga pengujian.

q Melakar litar bekalan kuasa pada unit penyejukan dan penyaman udara yang menggunakan arus AC dan DC.

q Pelajar membuat latihan penyambungan bekalan kuasa, mengenal pasti punca tamatan dan melakukan ujian kekutuban, keterusan dan kefungsian.

35-36

(24/9/2012-5/10/2012)

37

(8/10/2012-12/10/2012)

38

(15/10/2012-19/10/2012)

39-41

(22/10/2012-9/11/2012)

1.7 Sistem kawalan

a. Manual

I. Fius

II. Suis Penghidup

III. Beban Lampau

IV. Geganti

V. Penyentuh Magnet

VI. Laras Suhu

b. Automatik

ULANGKAJI

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2012

Ø Mengenal pasti jenis fius.

Ø Menguji fius katrij dan fius dawai.

Ø Mengenal pasti jenis fius.

Ø Mengenal pasti komponen suis penghidup talian terus

Ø Mengenal pasti beban lampau.

Ø Mengenal pasti geganti.

Ø Menguji geganti.

Ø Mengenal pasti penyentuh magnet (contactor).

Ø Menguji penyentuh magnet.

Ø Mengenal pasti laras suhu.

Ø Menguji laras suhu.

Ø Mengenal pasti fungsi sensor.

Ø Mengenal pasti jenis symbol sensor.

Ø Memasang sensor haba, sensor cahaya dan sensor pemasa dalam litar unit penyejukan dan penyamanan udara.

v Guru menerangkan kepada pelajar jenis fius yang dipelajari seperti fius katrij dan fius dawai.

v Guru melakukan tunjuk cara untuk menguji fius.

v Guru memantau dan mentaksir pelajar

v Guru melakukan tunjuk cara menguji suis penghidup

v Antara suis yang digunakan dalam unit penyejukan dan penyamanan udara idalah suis sehala, suis dua hala, suis utama dan suis penghidup talian terus (Direct online – DOL starter)

v Komponen suis penghidup talian terus ialah beban lampau (overload), geganti (relay) dan penyentuh magnet (contactor).

v Guru memantau dan mentaksir pelajar

v Guru menerangkan kepada pelajar bagaimana beban lampau berfungsi.

v Guru melakukan tunjuk cara menguji geganti.

v Geganti yang dipelajari ialah geganti lewat masa (delay relay), geganti arus (current relay) dan geganti voltan (voltage relay)

v Guru memantau dan mentaksir pelajar.

v Guru melakukan tunjuk cara menguji penyentuh magnet. Ujian yang dilakukan pada penyentuh magnet:

- Gegelung penyentuh (contact coil)

- Sesentuh sedia terbuka (normally open)

- Sesentuh sedia tertutup (normally close)

v Guru memantau dan mentaksir pelajar

v Guru melakukan tunjuk cara menguji larasuhu

v Guru memantau dan mentaksir pelajar.

v Jenis sensor yang dipelajari ialah sensor haba, sensor cahaya dan sensor pemasa.

v Guru melakukan tunjuk cara memasang sensor dalam litar pada unit penyaman udara:

1. sensor haba iaitu thermostat dawai atau logam untuk mengesan panas dan rerambut untuk mengesan sejuk.

2. sensor cahaya iaitu sel foto, perintang peka cahaya (LDR), transistor foto dan diod foto.

3. pemasa iaitu pemasa mekanikal dan pemasa elektrik.

v Guru memantau dan mentaksir pelajar

q Pelajar melukis simbol fius

q Pelajar melakukan ujian terhadap fius.

q Pelajar ditaksir.

q Pelajar membuat latihan menguji suis penghidup.

q Pelajar ditaksir.

q Pelajar membuat latihan mengenalpasti beban lampau didalam system.

q Pelajar membuat latihan menguji geganti.

q Pelajar ditaksir.

q Pelajar melakukan kerja amali menguji penyentuh magnet:

- Gegelung penyentuh (contact coil)

- Sesentuh sedia terbuka (normally open)

- Sesentuh sedia tertutup (normally close)

q Pelajar ditaksir

q Pelajar membuat latihan menguji laras suhu.

q Pelajar ditaksir.

q Pelajar melukis symbol sensor.

q Pelajar merujuk pada laman web dengan menggunakan kata cari “RAC SENSOR”

q Pelajar melakukan latihan memasang sensor salam litar pada unit penyaman udara.

q Pelajar ditaksir

CUTI DEEPAVALI (13 NOVEMBER 2010)

CUTI HARI RAYA HAJI (25-26 NOVEMBER 2012)

CUTI AKHIR TAHUN

(10 NOVEMBER 2012- 1 JANUARI 2013)

SSNM SMK SERI KOTA

JALAN AIR LELEH, MELAKA

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

MENSERVIS PERALATAN PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA

TINGKATAN 5

TAHUN 2012

MINGGU

BIDANG PELAJARAN/UNIT PÇEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN PERSEDIAAN / AKTIVITI GURU

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1 - 2

(4/1/2012-13/1/2012)

2.1 KENDALIAN ASAS SISTEM PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA

  1. Unit peti sejuk

domestik

v Mengenalpasti komponen asas pada unit peti sejuk domestik

v Mentafsir dan melakar simbol litar pendawaian unit peti sejuk domestik

v Menyurih litar pendawaian unit peti sejuk domestik

v Menyatakan kendalian asas unit peti sejuk domestik

v Menyambung paip kuprum di antara pemeluap dan unit penyejukan

v Menservis unit peti sejuk domestik

v Menguji kebocoran, keterusan, penebatan dan larian pada sistem unit peti sejuk domestik

v Menambah minyak pemampat

v Menvakum dan mengecas bahan pendingin pada unit peti sejuk domestik

Ø Guru menerangkan komponen asas.unit peti sejuk domestik iaitu pemampat, pemeluwap, penyejat dan peranti permeteran

Ø Melakukan tunjuk cara melakar gambarajah kitaran penyejukan dan penyamanan udara dan melabelkan komponen

Ø Guru melakukan tunjuk cara memasang pelbagai komponen

Ø Tunjuk cara mengesan kebocoran pemampat, pemeluwap, penyejat dan penyambungan tiub kuprum

Ø Tunjuk cara menambah minyak pada pemampat

Ø Tunjuk cara memvakum dan mengecas bahan pendingin

Ø Guru memantau dan mentaksir pelajar

q Pelajar melakar gambarajah kitaran penyejukan dan penyamanan udara dan melabelkan komponen

q Pelajar melukis litar pendawaian

q Pelajar melakar operasi litar pendawaian

q Pelajar melakukan pemasang pelbagai komponen pada unit peti sejuk domestik

q Pelajar mengesan kebocoran pemampat, pemeluwap, penyejat dan penyambungan tiub kuprum

q Pelajar menambah minyak pada pemampat

q Pelajar memvakum dan mengecas bahan pendingin

q Pelajar ditaksir

3 - 5

(16/1/2012-3/2/2012)

4

b. Unit penyaman

udara tingkap

CUTI TAHUN BARU CINA

(23JAN-27 JAN 2012)

v Mengenalpasti komponen asas pada unit penyamanan udara tingkap

v Mentafsir dan melakar simbol litar pendawaian unit penyaman udara tingkap

v Menyurih litar pendawaian unit penyaman udara tingkap

v Menyatakan kendalian asas unit penyaman udara tingkap

v Menservis unit penyaman udara tingkap

v Menguji kebocoran, keterusan, penebatan dan larian pada sistem unit penyaman udara tingkap

v Menambah minyak pemampat

v Menvakum dan mengecas bahan pendingin pada unit penyaman udara tingkap

v Memasang salur alir keluar (drain pipe) pada unit penyaman udara tingkap

Ø Guru menerangkan komponen asas.unit peyaman udara tingkap iaitu pemampat, pemeluwap, penyejat dan larasuhu

Ø Melakukan tunjuk cara melakar gambarajah kitaran penyejukan dan penyamanan udara dan melabelkan komponen

Ø Guru melakukan tunjuk cara memasang pelbagai komponen

Ø Tunjuk cara mengesan kebocoran pemampat, pemeluwap, penyejat dan penyambungan tiub kuprum

Ø Tunjuk cara menambah minyak pada pemampat

Ø Tunjuk cara memvakum dan mengecas bahan pendingin

Ø Guru memantau dan mentaksir pelajar

q Pelajar melakar gambarajah kitaran penyejukan dan penyamanan udara dan melabelkan komponen

q Pelajar melukis litar pendawaian

q Pelajar melakar operasi litar pendawaian

q Pelajar melakukan pemasang pelbagai komponen pada unit penyaman udara tingkap

q Pelajar mengesan kebocoran pemampat, pemeluwap, penyejat dan penyambungan tiub kuprum

q Pelajar menambah minyak pada pemampat

q Pelajar memvakum dan mengecas bahan pendingin

q Pelajar ditaksir

6 – 7

(7/2/2012-17/2/2012)

  1. Unit penyaman udara jenis pisah

CUTI MAULIDUR RASUL

(5/2/2012)

v Mengenalpasti komponen asas pada unit penyaman udara jenis pisah

v Mentafsir dan melakar simbol litar pendawaian unit penyaman udara jenis pisah

v Menyurih litar pendawaian unit penyaman udara jenis pisah

v Menyatakan kendalian asas unit penyaman udara jenis pisah

v Menyambung tiub kuprum di antara pemeluap dan unit penyejukan

v Menservis unit penyaman udara jenis pisah

v Menguji kebocoran,keterusan, penebatan dan larian

v Menambah minyak pemampat

v Menvakum dan mengecas bahan pendingin pada unit penyaman udara jenis pisah

Ø Guru menerangkan komponen asas.unit penyaman udara pisah iaitu pemampat, pemeluwap, penyejat dan larasuhu

Ø Melakukan tunjuk cara melakar gambarajah kitaran penyejukan dan penyamanan udara dan melabelkan komponen

Ø Guru melakukan tunjuk cara memasang pelbagai komponen

Ø Tunjuk cara mengesan kebocoran pemampat, pemeluwap, penyejat dan penyambungan tiub kuprum

Ø Tunjuk cara menambah minyak pada pemampat

Ø Tunjuk cara memvakum dan mengecas bahan pendingin

Ø Guru memantau dan mentaksir pelajar

q Pelajar melakar gambarajah kitaran penyejukan dan penyamanan udara dan melabelkan komponen

q Pelajar melukis litar pendawaian

q Pelajar melakar operasi litar pendawaian

q Pelajar melakukan pemasang pelbagai komponen pada unit penyaman udara tingkap

q Pelajar mengesan kebocoran pemampat, pemeluwap, penyejat dan penyambungan tiub kuprum

q Pelajar menambah minyak pada pemampat

q Pelajar memvakum dan mengecas bahan pendingin

q Pelajar ditaksir

8

(20/2/2012-24/2/2012)

d. Unit penyaman

udara kereta

v Mengenalpasti komponen asas pada unit penyaman udara kereta

v Mentafsir dan melakar simbol litar pendawaian unit penyaman udara kereta

v Menyurih litar pendawaian unit penyaman udara kereta

v Menyatakan kendalian asas unit penyaman udara kereta

v Menservis unit penyaman udara kereta

v Menguji keterusan

v Menambah minyak pemampat

v Menvakum dan mengecas bahan pendingin pada unit penyaman udara kereta

Ø Guru menerangkan komponen asas.unit penyaman udara kereta iaitu pemampat, pemeluwap, penyejat dan larasuhu

Ø Melakukan tunjuk cara melakar gambarajah kitaran penyejukan dan penyamanan udara dan melabelkan komponen

Ø Guru melakukan tunjuk cara memasang pelbagai komponen

Ø Tunjuk cara mengesan kebocoran pemampat, pemeluwap, penyejat dan penyambungan tiub kuprum

Ø Tunjuk cara menambah minyak pada pemampat

Ø Tunjuk cara memvakum dan mengecas bahan pendingin

Ø Guru memantau dan mentaksir pelajar

q Pelajar melakar gambarajah kitaran penyejukan dan penyamanan udara dan melabelkan komponen

q Pelajar melukis litar pendawaian

q Pelajar melakar operasi litar pendawaian

q Pelajar melakukan pemasang pelbagai komponen pada unit penyaman udara tingkap

q Pelajar mengesan kebocoran pemampat, pemeluwap, penyejat dan penyambungan tiub kuprum

q Pelajar menambah minyak pada pemampat

q Pelajar memvakum dan mengecas bahan pendingin

q Pelajar ditaksir

9

(27/2/2012-

2/3/2012)

10

2.2 AKSESORI

UJIAN BERKALA1

( 5 MAC – 9 MAC 2012)

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER PERTAMA (10MAC – 18MAC 2012)

v Mengenalpasti aksesori yang digunakan dalam sistem penyejukan dan penyamanan udara

v Memasang aksesori

v Mengesan kerosakan aksesori

v Mengganti aksesori mengikut prosedur

Ø Guru melakukan tunjuk cara memasang aksesori berikut

i- Pengasing minyak

ii-Penukar haba penerima (receiver )

iii-Penapis pengering

iv- Kaca cerap

v-Akumulator sedutan

vi-Penyerap getaran

vii- Mufler

Ø Guru melakukan tunjuk cara mengesan kerosakan secara pemerhatian

Ø Komponen yang diganti mestilah mempunyai spesifikasi yang sama dengan komponen asal

Ø Menguji kefungsian peralatan selepas diganti

Ø Guru memantau dan mentaksir pelajar

q Pelajar memasang aksesori berikut

i- Pengasing minyak

ii-Penukar haba penerima (receiver )

iii-Penapis pengering

iv- Kaca cerap

v-Akumulator sedutan

vi-Penyerap getaran

vii- Mufler

q Pelajar mengesan kerosakan secara pemerhatian

q Pelajar mengantikan komponen

q Pelajar menguji kefungsian peralatan selepas diganti

q Pelajar ditaksir

11-13

(19/3/2012-6/4/2012)

2.3 PEMASANGAN UNIT PENYAMAN UDARA

a. Unit penyaman udara

jenis pisah

v Menentukan tempat untuk pemasangan

v Mentafsir manual pemasangan unit penyaman udara jenis pisah dasegi Hp (Horse power), Btu/hr (British thermal unit / hour)

v Mengenalpasti beban haba

v Memilih saiz unit penyaman udara jenis pisah

v Memasang unit penyaman jenis pisah berpandukan manual

v Memasang litar pendawaian elektrik pada unit penyaman udara jenis pisah

v Menguji keterusan dan penebatan

v Mengecas dan menguji lari

Ø Guru menerangkan kepada pelajar perkara yang berkaitan dengan pemasangan unit seperti

i- Bilangan pengguna

ii-Saiz ruang

iii-Ketinggian

iv- Beban haba

v-Persekitaran

Ø Guru menerangkan kepada pelajar kaedah membaca manual pemasangan dari aspek Hp, Btu, dan Kw.

Ø 1 Hp = 9000 Btu/Hr = 0.75 Kw 1.5Hp =13500Btu/hr = 1.2 Kw rujuk borang haba

Ø Memilih penyaman udara berdasarkan faktor yang tersebut di atas.

Ø Guru melakukan tunjuk cara melakukan pump down

Ø Guru memantau dan mantaksir pelajar

q Pelajar membuat latihan kepada pelajar perkara yang berkaitan dengan pemasangan unit seperti

i- Bilangan pengguna

ii-Saiz ruang

iii-Ketinggian

iv- Beban haba

q Pelajar melakukan pemasangan unit

q Pelajar melakukan latihan membuat pump down

q Pelajar ditaksir.

14-15

(9/4/2012-20/4/2012)

b. Unit penyaman udara

Tingkap

Hari Pengistiharan Melaka Bandaraya Bersejarah.

(15 April 2012)

v Menentukan tempat untuk pemasangan

v Mentafsir manual pemasangan unit penyaman udara jenis pisah dasegi Hp (Horse power), Btu/hr (British thermal unit / hour)

v Mengenalpasti beban haba

v Memilih saiz unit penyaman udara jenis tingkap

v Memasang unit penyaman jenis tingkap berpandukan manual

v Memasang litar pendawaian elektrik pada unit penyaman udara jenis tingkap

v Menguji keterusan dan penebatan

Ø Guru menerangkan kepada pelajar perkara yang berkaitan dengan pemasangan unit seperti

i- Bilangan pengguna

ii-Saiz ruang

iii-Ketinggian

iv- Beban haba

v-Persekitaran

Ø Guru menerangkan kepada pelajar kaedah membaca manual pemasangan dari aspek Hp, Btu, dan Kw.

Ø 1 Hp = 9000 Btu/Hr = 0.75 Kw 1.5Hp =13500Btu/hr = 1.2 Kw rujuk borang haba

Ø Memilih penyaman udara berdasarkan faktor yang tersebut di atas.

Ø Guru melakukan tunjuk cara melakukan pump down

Ø Guru memantau dan mantaksir pelajar

q Pelajar membuat latihan kepada pelajar perkara yang berkaitan dengan pemasangan unit seperti

i- Bilangan pengguna

ii-Saiz ruang

iii-Ketinggian

iv- Beban haba

q Pelajar melakukan pemasangan unit

q Pelajar melakukan latihan membuat pump down

q Pelajar ditaksir.

16-17

(23/4/2012-4/5/2012)

18-20

2.4 MENGESAN KEROSAKAN DAN MENSERVIS PERALATAN

PENYEJUKAN DAN

PENYAMANAN UDARA

a. Unit peti sejuk

domestik

HARI PEKERJA

(1/5/2012)

HARI WESAK

(5/5/2012)

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN ( 7 MEI – 25 MEI 2012)

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (26MEI – 10 JUN 2012)

v Menerangkan kendalian unit peti sejuk domestik

v Meramalkan bahagian yang rosak

v Mengenalpasti kerosakan unit peti sejuk domestik

v Mengesan kerosakan melalui pemerhatian visual dan fizikal

v Menservis unit peti sejuk domestik dengan menanggal dan mengganti komponen yang rosak

v Menguji kebocoran unit peti sejuk domestik

v Menvakum dan mengecas bahan pendingin unit peti sejuk domestik

v Menguji lari unit peti sejuk domestik

Ø Guru menerangkan tentang kendalian unit

Ø Guru melakukan tunjuk cara bagaimana mengenalpasti kerosakan unit melalui kaedah pemerhatian secara visual dan fizikal

Ø Guru melakukan tunjuk cara mengesan kebocoran pada unit

Ø Guru melakukan tunjuk cara melakukan vakum pada unit

Ø Guru melakukan tunjuk cara menguji lari unit

Ø Guru memantau dan mantaksir pelajar

q Pelajar membuat perbincangan kumpulan tentang kendalian unit

q Pelajar melakukan pemerhatian visual dan fizikal bagi mengenalpasti kerosakan pada unit

q Pelajar mengesan kerosakan pada unit

q Pelajar melakukan kerja vakum pada unit

q Pelajar menguji lari unit

q Pelajar ditaksir.

21-22

(11/6/2012-22/6/2012)

c. Unit penyaman

udara

tingkap

v Menerangkan kendalian unit penyaman udara tingkap

v Meramalkan bahagian yang rosak

v Mengenalpasti kerosakan melalui pemerhatian

visual dan fizikal

v Menservis unit penyaman udara tingkap

dengan menanggal dan mengganti komponen

yang rosak

v Menguji kebocoran unit penyaman udara

tingkap

v Menambah minyak pemampat

v Menvakum dan mengecas bahan pendingin

unit penyaman udara tingkap

v Memasang salur alir keluar pada unit

penyaman udara tingkap

v Menguji lari unit penyaman udara tingkap

Ø Guru menerangkan tentang kendalian unit

Ø Guru melakukan tunjuk cara bagaimana mengenalpasti kerosakan unit melalui kaedah pemerhatian secara visual dan fizikal’

Ø Guru melakukan tunjuk cara mengesan kebocoran pada unit

Ø Guru melakukan tunjuk cara melakukan vakum pada unit

Ø Guru melakukan tunjuk cara menguji lari unit

Ø Guru memantau dan mantaksir pelajar

q Pelajar membuat perbincangan kumpulan tentang kendalian unit

q Pelajar melakukan pemerhatian visual dan fizikal bagi mengenalpasti kerosakan pada unit

q Pelajar mengesan kerosakan pada unit

q Pelajar melakukan kerja vakum pada unit

q Pelajar menguji lari unit

q Pelajar ditaksir.

23-24

(25/6/2012-6/7/2012)

d. Unit penyaman udara jenis pisah

v Menerangkan kendalian unit penyaman udaraa

pisah

v Meramalkan bahagian yang rosak

v Mengenalpasti kerosakan unit penyaman udara

jenis pisah

v Mengesan kerosakan melalui pemerhatian

visual dan fizikal

v Melakukan proses pam turun (pump down)

v Menanggal unit luar dan unit dalan (indoor dan outdoor)

v Menyambung paip kuprum

v Menservis unit penyaman udara jenis pisah dan

menggantikan komponen yang rosak

v Memasang semula unit mengikut prosedur

v Menguji kebocoran unit penyaman udara jenis

pisah

v Menguji lari unit penyaman udara jenis pisah

v Mengecas bahan pendingin unit penyaman

udara jenis pisah mengikut prosedur

Ø Guru menerangkan tentang kendalian unit

Ø Guru melakukan tunjuk cara bagaimana mengenalpasti kerosakan unit melalui kaedah pemerhatian secara visual dan fizikal

Ø Guru melakukan tunjuk cara membuat pump down

Ø Guru melakukan tunjuk cara menanggal unit luar dan unit dalam

Ø Guru melakukan tunjuk cara menyambung paip kuprum

Ø Guru melakukan tunjuk cara menservis unit

Ø Guru melakukan tunjuk cara mengesan kebocoran unit

Ø Guru melakukan tunjuk cara melakukan vakum pada unit

Ø Guru melakukan tunjuk cara menguji lari unit

Ø Guru memantau dan mantaksir pelajar

q Pelajar membuat perbincangan kumpulan tentang kendalian unit

q Pelajar melakukan pemerhatian visual dan fizikal bagi mengenalpasti kerosakan pada unit

q Pelajar mengesan kebocoran pada unit

q Pelajar melakukan kerja pump down

q Pelajar menanggalkan unit luar dan unit dalam

q Pelajar menyambung paip kuprum

q Pelajar melakukan kerja vakum pada unit

q Pelajar menguji lari unit

q Pelajar ditaksir.

25

(9/7/2012-13/7/2012)

e. Unit penyaman udara kereta

AWAL RAMADHAN

(21/7/2012)

v Menerangkan kendalain unit penyaman udara

kereta

v Meramalkan bahangian yang rosak

v Mengenalpasti kerosakan unit penyaman udara

kereta

v Mengesan kerosakan melalui pemerhatian

visual dan fizikal

v Menyambung paip kuprum dan aluminium

v Menservis unit penyaman udara kereta dengan

menanggal dan mengganti komponen yang

rosak

v Memasang semula unit mengikut prosedur

v Menguji kebocoran unit penyaman udara

kereta

v Mengecas bahan pendingin

v Menguji lari unitpenyaman udara kereta

Ø Guru menerangkan tentang kendalian unit

Ø Guru melakukan tunjuk cara bagaimana mengenalpasti kerosakan unit melalui kaedah pemerhatian secara visual dan fizikal

Ø Guru melakukan tunjuk cara menyambung paip kuprum dan aluminium

Ø Guru melakukan tunjuk cara menservis unit

Ø Guru melakukan tunjuk cara mengesan kebocoran unit

Ø Guru melakukan tunjuk cara menaggalkan komponen yang rosak

Ø Guru melakukan tunjuk cara memasang semula komponen

Ø Guru melakukan tunjuk cara melakukan vakum pada unit

Ø Guru melakukan tunjuk cara menguji lari unit

Ø Guru memantau dan mantaksir pelajar

q Pelajar membuat perbincangan kumpulan tentang kendalian unit

q Pelajar melakukan pemerhatian visual dan fizikal bagi mengenalpasti kerosakan pada unit

q Pelajar mengesan kebocoran pada unit

q Pelajar melakukan penzambungan paip kuprum dan aluminium

q Pelajar menanggalkan komponen yang rosak

q Pelajar memasang semula komponen

q Pelajar melakukan kerja vakum pada unit

q Pelajar menguji lari unit

q Pelajar ditaksir.

26

(16/7/2012-20/7/2012)

2.5 PENYENGGARAAN

BERJADUAL UNIT

PENYAMAN UDARA (Periodical Maintenance)

a. Unit penyaman udara tingkap

v Mengenalpasti prosedur kerja

penyenggaraan berjadual berpandukan manual

penyenggaraan

v Merekod tarikh dan aktiviti

v Membersih tapis udara

v Membersih sirip penyejat dan pemeluwap

v Membersih saluran alir keluar air (drain pipe)

v Memeriksa bahan pendingin

v Menguji lari

Ø Guru menerangkan kepada pelajar kepentingan penyenggaraan berjadual

Ø Semua kerja penyenggaraan mesti berpandukan manual penyenggaraan

Ø Penyenggaraan berjadual merangkumi kerja membersih penapis udara, sirip penyejat dan pemeluwap serta saluran alir keluar air

Ø Menambah bahan pendingin sekiranya berkurangan

Ø Guru memantau dan mantaksir pelajar

q Pelajar melakukan kerja penyenggaraan berjadual merangkumi kerja membersih penapis udara, sirip penyejat dan pemeluwap serta saluran alir keluar air

q Pelajar merekodkan segala aktiviti yang dijalankan untuk rujukan masa depan. Sebarang pertukaran komponen mestilah direkodkan

q Pelajar ditaksir

27

(23/7/2012-27/7/2012)

b. Unit penyaman

udara jenis pisah

v Mengenalpasti prosedur kerja

penyenggaraan

berjadual berpandukan manual

penyenggaraan

v Merekod tarikh dan aktiviti

v Membersih tapis udara

v Membersih sirip penyejat dan pemeluwap

v Membersih saluran alir keluar air (drain pipe)

v Memeriksa bahan pendingin

v Menguji lari

Ø Guru menerangkan kepada pelajar kepentingan penyenggaraan berjadual

Ø Semua kerja penyenggaraan mesti berpandukan manual penyenggaraan

Ø Penyenggaraan berjadual merangkumi kerja membersih penapis udara, sirip penyejat dan pemeluwap serta saluran alir keluar air

Ø Menambah bahan pendingin sekiranya berkurangan

Ø Guru memantau dan mantaksir pelajar

q Pelajar melakukan kerja penyenggaraan berjadual merangkumi kerja membersih penapis udara, sirip penyejat dan pemeluwap serta saluran alir keluar air

q Pelajar merekodkan segala aktiviti yang dijalankan untuk rujukan masa depan. Sebarang pertukaran komponen mestilah direkodkan

q Pelajar ditaksir

c. Unit penyaman udara kereta

v Mengenalpasti prosedur kerja penyenggaraan

berjadual berpandukan manual penyenggaraan

v Merekod tarikh dan aktiviti

v Membersih tapis udara

v Membersih sirip penyejat dan pemeluwap

v Membersih saluran alir keluar air (drain pipe)

v Memeriksa bahan pendingin

v Menguji lari

Ø Guru menerangkan kepada pelajar kepentingan penyenggaraan berjadual

Ø Semua kerja penyenggaraan mesti berpandukan manual penyenggaraan

Ø Penyenggaraan berjadual merangkumi kerja membersih penapis udara, sirip penyejat dan pemeluwap serta saluran alir keluar air

Ø Menambah bahan pendingin sekiranya berkurangan

Ø Guru memantau dan mantaksir pelajar

q Pelajar melakukan kerja penyenggaraan berjadual merangkumi kerja membersih penapis udara, sirip penyejat dan pemeluwap serta saluran alir keluar air

q Pelajar merekodkan segala aktiviti yang dijalankan untuk rujukan masa depan. Sebarang pertukaran komponen mestilah direkodkan

q Pelajar ditaksir

28

(30/7/2012-3/8/2012)

KEUSAHAWANAN

3.1 KEMAHIRAN

BERKOMUNIKASI

3.2 Kemahiran membuat

keputusan

vMenyatakan maksud komunikasi

v Mengamalkan komunikasi yang jelas, tepat dan tatasusila semasa berurusan dengan pelanggan

v Menerangkan kepentingan menjalinkan perhubungan dengan orang lain

v Mempraktikkkan langkah membuat keputusan

dalam perkhidmatan menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara

Ø Guru menyediakan tayangan video mengenai cara berkomunikasi yang berkesan dalam konteks perkhidmatan menservis peralatan penzejukan dan penyamanan udara

Ø Guru menerangkan kepentingan membentuk jaringan hububgan dengan pembekal, pekerja dan pelanggan.

Ø Menerangkan tentang langkah membuat keputusan iaitu mengenalpasti masalah, mencari alternatif, memilih penyelesaian yang terbaik, bertindak dan menilai semula.

Ø Contoh masalah mengenai bekalan bahan, peralatan, kemampuan menyiapkan projek dan tawar menawar harga perkhidmatan

q Pelajar melakukan simulasi cara berkomunikasi yang berkesan dalam perbincangan dengan pelanggan mengenai citarasa pelanggan dari segi harga yang dipersetujui, kualiti, ketahanan dan tempoh siap.

q Pelajar melakukan sumbangsaran, main peranan dan perbincangan kesan daripada keputusan zang telah dibuat dan kepentingan membuat keputusan yang sesuai.

29

(6/8/2012-10/8/2012)

30

31-33

34

35-41

3.3 Rancangan perniagaan

3.4 Agansi yang

membantu

usahawan

3.5 Pemasaran

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

(18 OGOS 2012-

26 OGOS 2012)

ULANGKAJI PERCUBAAN SPM

(13/8/2012-17/8/2012)

PERCUBAAN SPM

(27/8/2012-14/9/2012)

PERBINCANGAN SOALAN PERCUBAAN SPM

(18/9/2012-21/9/2012)

ICC/GERAK GEMPUR TKN 5

(24/90/2012-9/11/2012)

v mengenalpasti tujuan

menyediakan rancangan

perniagaan

v menyediakan rancangan

perniagaan mudah

v mengenalpasti agensi yang

terlibat dalam

membantu usahawan

v mengenalpasti cara

mempromosikan

perkhidmatan menservis

peralatan penyejukan

dan penyamanan udara

CUTI HARI MALAYSIA

(16/9/2012)

Ø Guru menerangkan kaedah membuat rancanagn perniagaan mudah berkaitan perkhidmatan menservis perlatan penyejukan dan penyamanan udara

Ø Guru memberikan penerangan tentang agensi yang membantu usahawan seperti MARA, MEDEC serta beberapa syarikat kewangan yang membantu usahawan.

Ø Guru menyatakan unsur-unsur pemasaran seperti produk, harga, tempat dan promosi.

q Pelajar melakukan sumbangsaran, tujuan mengadakan rancangan perniagaan..

q Perbincangan tentang jenis perkhidmatan yang ditawarkan oleh agensi yang berkaitan di dalam membantu usahawan

q Perbincangan cara mempromosi perkhidmatan menservis peralatan penyejukan dan penyamanan udara

CUTI DEEPAVALI (13 NOVEMBER 2012)

CUTI HARI RAYA HAJI (25-26 OKTOBER 2012)

PEPERIKSAAN SPM ( BERMULA 12 NOVEMBER 2012)

CUTI AKHIR TAHUN

(10 NOVEMBER 2012- 1 JANUARI 2013)